In memoriam: Jeannette van Olst

Nog geen jaar geleden hoorde onze Jeannette dat ze ongeneeslijk ziek was. Vol goede moed startte ze met behandelingen, in de hoop nog een paar goede jaren te beleven. Het mocht niet baten; ze is vorige week donderdag overleden. We zijn totaal verslagen dat deze sterke, kordate vrouw ons zó snel en veel te jong is ontvallen.

Jeannette speelde al een jaar of vijftien bij Sambalanço. Ooit begon ze op de tamborim, maar haar favoriete instrument werd de surdo. Als surdo-speelster stond ze meestal op de achtergrond, maar toen we ons aansloten bij de Bahia Connection kwam ze opeens vooraan te staan en kon daar ook zeker van genieten. Ze was ‘de grote zus’ van de surdo-sectie; menigeen die in de loop der jaren surdo bij ons speelde kon op haar steunen. Ze was een gedreven speelster, kritisch op het niveau van de band en alert op het spel van anderen. Maar haar perfectionisme had ook zijn grenzen: ze trad steevast op in een verwassen shirtje met gaatjes. Misschien was het haar geluks-shirt?

Ze was Sambalees in hart en nieren en altijd actief voor de vereniging. Ze bracht verschillende leden aan en zorgde ervoor dat we een optreden op haar werk mochten doen. Ze vervulde verschillende functies in het bestuur, maar latere besturen konden ook op haar rekenen om mee te denken over een nieuwe repetitieruimte, een nieuwe bandleider of over de ontwikkeling van Sambalanço. De uitbreiding naar Zoetermeer en de oprichting van Sambalancinho zijn mede aan haar te danken. ‘Speel ik gewoon in een echte band!’ zei ze toen ze bij Sambalancinho begon. Ze had de gave om bescheiden te zijn, niet op de voorgrond te willen treden, maar tegelijkertijd heel uitgesproken te zijn. Je wist bij Jeannette waar je aan toe was. Daar was niet altijd iedereen blij mee, maar het was altijd ten bate van de band.

De laatste jaren was ze boekingsmanager, een functie die ze bleef uitvoeren toen ze ziek was. Ze wilde graag iets voor de vereniging blijven doen. Pas ruim een week voordat ze overleed gaf ze aan dat ze haar functie wilde neerleggen. Dat tekent Jeannette: van betekenis willen zijn, controle houden, dingen goed willen regelen. De laatste boeking was voor haarzelf: ze heeft zelf nog geregeld dat we op haar uitvaart spelen en in elk geval haar favoriete nummer ‘Bahia’.

Ze behoorde echt tot de Sambalanço-familie, ze hield van de band en de band hield van haar. Ze was altijd op repetities en ging als het éven kon mee naar optredens en festivals. Vriendschappen bleven niet beperkt tot de kaders van de band; Jeannette was een ondernemend typetje en ging met verschillende sambavrienden en -vriendinnen mee naar concerten, buitenlandse sambafestivals, op wijnreis of op sambareis, en nam daar vaak ook zelf het initatief voor. Ook toen ze al ziek was is ze nog meermalen meegegaan naar een optreden, een repetitieweekend, een high tea, een terrasje. Ze hield nu eenmaal veel van gezelligheid. Ze was ook gul: ze zorgde voor een baan voor een medespeelster bij haar bedrijf, iedereen mocht altijd met haar meerijden en ze zorgde dat een speelster die wat minder te spenderen had toch mee kon op vakantie in ruil voor haar kookkunsten. Onze nuchtere, lieve Jeannette zit in het DNA van Sambalanço en daarom valt haar verlies ons zo hard. Maar we zijn dankbaar voor alles wat ze voor de band en voor ons persoonlijk heeft betekend.

5 04 2019
|